Dokumenty do pobrania

Formularz reklamacji świadczenia usług

Formularz reklamacji towaru

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku www.rogal-team.pl